semra @ sivildusunce.com

Adem-i merkeziyetçilikte halka sunulması elzem olarak görülen yol, su, eğlence, yaşlı ve kadın merkezleri… gibi hizmetler artık yerini çok daha büyük ihtiyaca; edebiyat ve kültürel faaliyetlere bırakıyor. Zira yapılan yollar zamanla aşınıyor, verilen konserlere harcanan yüklü miktardaki maliyetler bir geceye heba edilirken geçmişi günümüzle buluşturan edebiyat ve kültür faaliyetleri nesilden nesle ulaşıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse bir devrimin öncüsü olmak için kollarını sıvadı ve edebiyatı festival ile taçlandırdı.

Mamak Belediyesi’nin himayelerinde Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi (TYB) tarafından düzenlenen Ankara Edebiyat Festivali tam beş gün devam etti. Beş gün boyunca edebiyat alanındaki farklı başlıklarda onlarca konuşmacı ve yüzlerce katılımcı ile büyük bir boşluk doldurulmuş oldu.

Festivalde; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay, yazar Selim Atlıhan, Masal Anne Sultan Doksöz… vb gibi Türk edebiyatına büyük emekler veren isimler yer aldı.

Festivale, oğlum Ahmet Mervan ile birlikte katıldık. Ahmet Mervan, ilkokul 4. sınıf öğrencisi ve Sivil Düşünce’de köşe yazıları yazıyor. ayrıca Mamak Belediyesi tarafından başlatılan Yazarlık Atölyesi kursunu tamamladı ve çok yakında kitabı yayımlanacak. Ahmet Mervan, festivale katılan yazarlarla tanışma fırsatı buldu ve çok mutlu oldu; kitabını imzalayıp veren yazarlar ile edebiyat alanındaki sohbetleriyle geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın edebiyat ve kültür alanında ne denli büyük bir başarıya odaklanmış olduklarını göstermiş oldu. Başkan Köse, çocuk yaşta edebiyatla hemhal olmanın önemini vurguladı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve içinde sadece Batı tarzı musikinin icra edildiği Mamak Musiki Muallim Mektebi bundan böyle Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin anıldığı, edebi ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği bir merkez haline geliyor. Tıpkı Ankara Palas gibi bir onlarca yıl halkın mütedeyyin ve asli unsurlarının giremediği Mamak Musiki Muallim Mektebi (MKM) de büyük bir devrime şahit oluyor. Bu mekânda artık sadece Batı tarzı musiki değil aynı zamanda bu toprakların sesi de yankılanacak. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse festivalde yaptığı kapanış konuşmasında, aşk olmadan iyi işleri ortaya koymanın mümkün olmadığını, yapılan her işin aşkla yapılması gerektiğini Yunus Emre’nin “Aşk bir güneşe benzer, aşkı olmayan kişi misali taşa benzer" şiiriyle betimleyerek; Türk edebiyatını hak ettiği değere kavuşturmak için bu yıl ilki düzenlenen festivali geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de festivalin hiçbir aksaklık yaşanmadan devam etmesi için büyük çaba sarf ederek iyi bir ev sahipliği yaptı. Düğmeci, festivalin devam ettiği beş gün boyunca etkinlikten ayrılmayarak Türk edebiyatının fikir ve zihin dünyasında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Festivalin devam ettiği beş gün boyunca Türk edebiyatının yazar ve şairleri söyleşileriyle, dergilerin imtiyaz sahipleri ve şairler şiirleriyle, genç edebiyatçılar hayalleriyle, müzisyenler de Türk musikisinin önemli eserleriyle sunum yaptılar.

Edebiyat festivalinin geleneksel hale gelmesinin yanı sıra henüz ilkokul çağındaki öğrencileri de kapsayacak etkinliklerin düzenlenmesi de önem arz ediyor. Ahmet Mervan gibi çocuk yazarların yer alacağı çocuk edebiyatçılar festivaline de ihtiyacımız var. İlkokul öğrencisi çocukların yazıyla, edebiyat ve kültürle alâkadar olmaları, geleceğin edebiyatçılarının ve güçlü kalemlerinin daha çocuk yaştan itibaren bu mecraya girmeleri açısından önem arz ediyor.

 Selam ve selametle...