hanifialir @ sivildusunce.com

1)      İNGİLİZCE:

            Bu gün küresel ve evrensel bir dünya dili olarak kabul ettiğimiz İngilizce; topu kökü 800 senelik geçmişi olup 1400 yıllarına kadar yazısı olmayan bir dildir.                                     

             Britanya İmparatorluğu ve 2. Dünya savaşından sonra ABD’nın süper güç olması ile tıpkı Akadça ve Osmanlica gibi imparatorluk dili olmuştur. Bundan 800 sene geriye giderseniz; Arapça, Farsça, Almanca, Fransızca, Türkçe ve Kürtçe yazılı kaynak bulabilirsiniz ama İngilizce bulamazsınız.

          İngilizce de, diğer İmparatorluk dilleri gibi birkaç dilden müteşekkildir. Nasıl; Akadça din dilini Sümerce’den ,diğer alanları  Sami, Elam, Hurri,  vs, dillerden almışsa ve nasıl Osmanlica din dilini Arapçadan geri kalan alanları Farsça’dan, Türkçe ’den ve Kürtçe ‘den almışsa  İngilizce de din dilini Latinceden (Hırıstiyanlık yolu ile) geri kalan alanları, Grekçeden, özellikle Fransızcadan (bir germen dili)  ve diğer Germen kabile dilleri Keltçe ,Anglosaksonca vs. dillerinden almıştır.

           9.yüzyıla kadar İngilizce diye bir dil yoktur. 9. yüzyılda İngilizce ismini alıyor.11.yüzyılda asıl dil Fransızca, İngilizce sadece köylüler tarafından konuşuluyordu. Yani; halı bu günkü Kürtçeden beterdi.1400’den sonra yani YÜZYIL savaşlarından sonra yazıya geçiyor.

         Nitekim, birçok kelimenin yazılışı aynı, ama okunuşu ve anlamı, Fransızca veya Latince kökenine göre değişiyor.

B] ÇOK DİLLİ İMPARATORLUKLAR VE DEVLETLER:

            1.PERS İMPARATORLUĞU: Pers İmparatorluğu, çok dilli ve dinli bir imparatorluktur. Oldukça hoş görülü bir ülkedir. Med ve diğer İranî dillerin yanında Elamca, Aramca ,Akadça vs. hepsi kabul görmüştür. Büyük Kryos ,tebası arasında ayrım yapmamış Yahudilere bile sahip çıkmış Küdus’u imar etmiş ve Yahudileri memleketlerine göndermiştir. Tarihte düşmanlarının bile  adaletine ve duruşuna hayranlık duyduğu lider varsa biri Büyük Kryos, diğeri de Sultan Selahaddinî Eyyubî dır.

              2. ROMA İMPARATORLUĞU: Resmi dili Latincenin yanında Grekçe de geçerlidir.

               3. İSVİÇRE,HİNDİSTAN,KANADA,BELÇİKA,HOLLANDA VS.: Bu ülkelerin hepsi de en az iki resmi dili vardır.

               4. İSPANYA,RUSYA,ÇİN VS.: Bu ülkelerin resmi dili yanında kabul edilmiş haklılık gören birkaç dili vardır.

C ] YASAKLI DİLLER:

             Yıllarca yasaklanmış, bitirilmeye çalışılmış Kürtçe.

4 ] RESMİ DİLLER VE ANADİL:

                   İnsanoğlu olarak kendimizi hiç boşa yormayalım. Dünyanın hiçbir yerinde homojen bir yapı yoktur. Ne homojen bir millet ve devlet vardır ne de homojen bir dil vardır. Beşer olmanın gereği hepsi iç içe girmiştir. Çünkü geçmişi ve yaradılışı ortaktır. Zayıflar bir gün güçlenmiştir, güçlüler bir gün zayıflamıştır. Bu doğanın dengesidir. Yani Adetullahtır.

                  Kim tahmin ederdi ki bir gün Latince diye bir dil olmayacak veya Akadça, Aramice ,Grekçe diye diller olmayacak. Kim tahmin ederdi ki 800 sene önce bir köylü dili olup, yazısı bile olmayan İngilizce bir gün dünya dili olacaktır.

                   Ama bir gerçek vardır; Bilişim, iletişim ve teknolojinin geldiği aşamada insanların ortak bir dile ihtiyacı vardır. Dahası her coğrafyanın ortak bir dile ihtiyacı vardır.

             Olmazsa olmaz ise, her Devletin en az ortak bir resmi dilinin olması ve bir o kadar kıymetli ve olmazsa olmaz da Anadillerin resmi kabul görmesi ve dilendiği gibi özgürce yaşamasıdır. Bir insanı şereflice öldürürsen bir sefer ölür, ama diline zorbalık yaparsan, yasaklarsan, zorla asimile edersen her gün ve saniye öldürürsün.

          Ayrıca, Sosyolojiye ve teknolojiye karşı direnirsen altında kalırsın.